Hyppää pääsisältöön
Opiskelijalle

Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja valmiudet toimia työelämässä koskettavat kaikkia opiskelijoita pääaineesta riippumatta. Työelämätietouden ja -valmiuksien vahvistuminen auttaa osallistumaan työyhteisön kehittämiseen jo heti työuran alusta lähtien ja tukee siirtymissä opinnoista työelämään sekä liikuttaessa työttömyyden, työsuhteen ja yrittäjyystoiminnan välillä.

Opettajalle

Valmiina työelämään! -hankkeessa rakennetaan työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin opintokokonaisuus 11 suomalaisen oppilaitoksen välisenä yhteistyönä. Opintokokonaisuus tukee nuoren omaa kehitystä, voimavaroja, elämänhallintaa ja työkykyä työuran alkumetreiltä alkaen. Kokonaisuus muodostuu erilaisista moduuleista, joita helppo liittää eri koulutusohjelmiin joko erillisinä erilaajuisina kursseina tai sisällyttäen ne jo olemassa oleviin kursseihin. 

VALTE

Valmiina työelämään! (VALTE) on valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään ja toteutetaan työelämän ja työhyvinvoinnin koulutusta eri oppilaitosten tarpeisiin työelämään valmistuville opiskelijoille. Hankkeen tavoite on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta työhyvinvoinnin eri osa-alueista ja vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin suhtautua myönteisesti työelämään ja työhyvinvointikulttuurin luomiseen heidän tulevissa työpaikoissaan.

YHTEISTYÖSSÄ