Työntekijälle & opiskelijalle

STM:n myöntämällä ESR-rahoituksella on rakennettu Valmiina työelämään! –hankkeessa koulutusmateriaalia työpaikkojen tarpeisiin 11 oppilaitoksen yhteistyönä tukemaan työelämässä toimivien oman, työyhteisön ja työpaikan työhyvinvoinnin ja esimiestyön edistämistä. Sitä hyödynnetään myös opinnoissa tukemaan nuoren omaa kehitystä, voimavaroja, elämänhallintaa ja työkykyä. Koulutusmateriaali koostuu työhyvinvoinnin osa-alueisiin liittyvästä tietopaketista, tehtävistä ja työhyvinvointipeleistä.

Työnantajalle & opettajalle

STM:n myöntämällä ESR-rahoituksella on rakennettu Valmiina työelämään! –hankkeessa koulutusmateriaalia työpaikoille ja eri oppilaitosten tarpeisiin työelämään valmistautuville opiskelijoille. Hankkeen tavoite on lisätä työelämässä toimivien ja opiskelijoiden tietoisuutta työhyvinvoinnin eri osa-alueista ja vaikuttaa heidän asenteisiin suhtautua myönteisesti työelämään ja työhyvinvointikulttuurin luomiseen työpaikoissaan.

VALTE

Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja valmiudet toimia työelämässä koskettavat kaikkia työelämässä toimivia ja opiskelijoita. Työelämätietouden ja -valmiuksien vahvistuminen auttaa osallistumaan työyhteisön kehittämiseen jo heti työuran alusta lähtien ja tukee siirtymissä opinnoista työelämään sekä liikuttaessa työttömyyden, työsuhteen ja yrittäjyystoiminnan välillä.

Yhteistyössä