Työntekijälle / Opiskelijalle

Valmiina työelämään! -hankkeessa rakennetaan työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin koulutusmateriaalia 11 suomalaisen oppilaitoksen välisenä yhteistyönä työpaikkojen tarpeisiin. Koulutusmateriaali tukee työelämässä toimivien oman, työyhteisön ja työpaikan työhyvinvoinnin ja esimiestyön edistämistä. Sitä hyödynnetään myös opinnoissa tukemaan tukemaan nuoren omaa kehitystä, voimavaroja, elämänhallintaa ja työkykyä työuran alkumetreiltä alkaen. Koulutusmateriaali koostuu työhyvinvoinnin osa-alueisiin liittyvästä tietopaketista ja sitä täydentävistä tehtävistä ja työhyvinvointipeleistä.

Työpaikalle / Opettajalle

Valmiina työelämään! (VALTE) on valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään ja toteutetaan työelämän ja työhyvinvoinnin koulutusmateriaalia työpaikoille ja eri oppilaitosten tarpeisiin työelämään valmistautuville opiskelijoille. Hankkeen tavoite on lisätä työelämässä toimivien ja opiskelijoiden tietoisuutta työhyvinvoinnin eri osa-alueista ja vaikuttaa heidän asenteisiin suhtautua myönteisesti työelämään ja työhyvinvointikulttuurin luomiseen työpaikoissaan.

VALTE

Työhyvinvoinnista huolehtiminen ja valmiudet toimia työelämässä koskettavat kaikkia työelämässä toimivia ja opiskelijoita. Työelämätietouden ja -valmiuksien vahvistuminen auttaa osallistumaan työyhteisön kehittämiseen jo heti työuran alusta lähtien ja tukee siirtymissä opinnoista työelämään sekä liikuttaessa työttömyyden, työsuhteen ja yrittäjyystoiminnan välillä.

Yhteistyössä