Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Kurssit

Kurssin nimi: Laajuus:  Osatoteuttaja:
Työympäristön turvallisuus 5 op Oulun yliopisto
Onnistuneeseen työuraan 3 op Oulun ammattikorkeakoulu
Koneet ja hyvinvointi: turvallisuus - ergonomia - käytettävyys 3 op Oulun yliopisto
Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä 5 op Turun ammattikorkeakoulu
Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op Saimaan ammattikorkeakoulu
Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin 2 op Turun yliopisto
Toimistosovellukset (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus) 1 op Turun yliopisto
Tieto- ja kyberturvallisuus (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus) 1 op Turun yliopisto
Digitaalisuus (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus) 1 op Turun yliopisto
Työhyvinvointia opiskelijan uralle 5 op Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Näkökulmia omaan työhyvinvointiin 2 op Jyväskylän yliopisto