Hyppää pääsisältöön

Linkkejä

Olet täällä

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ:

 • Sykettä työhön on Työturvallisuuskeskuksen ylläpitämä sivusto, josta löytyy oppaita, menetelmiä, testejä työelämässä toimivien käyttöön https://sykettatyohon.fi/fi/tietopankki
 • Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy tietoa työntekijöiden ja työpaikkojen käyttöön mm. työympäristöstä, työyhteisöasioista, työterveydestä ja johtamisesta osoitteesta: https://www.ttl.fi/
 • Nyyti ry:n sivuilta löytyy tietoa ja ohjeita nuoren opiskelijan elämänvaiheisiin ja –tilanteisiin.  https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/
 • Työturvallisuuskeskuksen sivuilla on tietoa työsuojelusta http://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu
 • Työsuojeluhallinnon sivuilta löytyy työterveys- ja työsuojeluasioiden lisäksi tietoa työsuhteiden solmimisesta ja purkamisesta sekä palkkauksesta http://www.tyosuojelu.fi/
 • Suomen Yrittäjät-sivustolla on kattava tietopaketti yrittäjyyteen liittyvistä asioista https://www.yrittajat.fi/
 • Akavan sivuilla on Opiskelijayrittäjän muistilista https://www.akavalainen.fi/akavalainen/arjessa/tyoelamassa/opiskelijayrittajan_muistilista
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on tietoa elämäntavoista, terveyden edistämisestä, sairauksista sekä eri ikävaiheisiin ja henkilöryhmiin liittyvistä asioista https://www.thl.fi/fi/aiheet
 • Suomi.fi http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/ on palvelu, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin mm. asumiseen ja rakentamiseen, työhön ja eläkkeisiin, perhe- ja sosiaalipalveluihin, verotukseen ja rahoitukseen, oikeusturvaan, liikenteeseen ja matkailuun, turvallisuuteen, maahan- ja maastamuuttoon, terveyteen, opetukseen, ympäristöön, kirjasto- ja tietopalveluihin, liikuntaan sekä kulttuuriin ja viestintään liittyen.
 • Infopankista http://www.infopankki.fi löytyy tietoa muutosta Suomeen, elämästä Suomessa sekä tietoa Suomesta ja palveluista isoissa kaupungeissa suomen, ruotsin, venäjän, viron, ranskan, somalin, espanjan, turkin, kiinan, persian ja arabian kielillä.
 • Verotukseen liittyvistä asioista löytyy tietoa Verohallinnon sivuilta http://vero.fi

 

LÄHTEITÄ:

Oppaat:
Työhyvinvointia työpaikoille

 

Ole oman elämäsi tähti. Opiskelijan opas elämäntaidoista.

 

Hyvinvointia työyhteisöön

 

Yhteisöllisyydellä menestykseen. Opas työpaikan sosiaalisen pääoman kehittämiseen.

 

Esimies työhyvinvointia rakentamassa.

 

Hyvä käytös sallittu. Epäasiallinen kohtelu kielletty.

 

Hyvät kokouskäytännöt työpaikan arjessa

 

Terveenä työttömyydestä. Miten hallitset elämäntilanteesi?

 

Tunnista työstressi – etsi ratkaisu ongelmaan. Lyhytohjeet työpaikalle.

 

Työ 2040. Skenaarioita työn tulevaisuudesta.

Muutosjohtamisen ABC

 

Voimavarat käyttöön -miten kehittää psykologista pääomaa?

 

Tosielämän työhyvinvointia. Ratkaisuja & kokemuksia

 

Työyhteisötarinoita

 

Tulevaisuuden osaajaksi. Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella

 

Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena. Tukea tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen

 

Työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Henkilöstön arvoa kuvaavat tunnusluvut johtamisen tukena kunnissa.

http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/oppaat/hakuopas_netti.pdf

Lait:

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Työturvallisuuslaki

 

Perehdyttämisen tarkistuslista

 

Reilun pelin säännöt työyhteisössä

 

Työhyvinvointikysely

 

Työyhteisötaitojen pikatesti

 

Työturvallisuus- ja työterveysriskien tunnistaminen ja arviointi

 

Testit:
Alkoholin käyttötesti AUDIT

 

Diabeteksen riskitesti

 

Hiilareiden testaus

 

Huumeidenkäyttötesti DAST20

 

Kalorilaskuri – kalorinkulutus eri aktiviteeteissa

Kroppa ja nuppi kuntoon -kuntolaskuri

Laihtumistarpeen arviointi

 

Liikunnan määrän testi

 

Masennustesti (BDI)

 

Työn ja terveyden oma-arviointilomake

 

Työterveyslaitoksen testit

 

Unitesti

Kultalahti Susanna 2015. It’s so nice to be at work!” Adopting different perspectives in understanding Generation Y at work. Vaasan yliopisto. http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-651-7.pdf

Riivari Elina 2016. Virtues for Innovativeness. A Mixed Methods Study of Ethical Organisational Culture and Organisational Innovativeness. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/49727/978-951-39-6630-0_vaitos20052016.pdf?sequence=1

Tieteelliset julkaisut:

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 3/2012

 

Työn ja elämän laatu. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2009

 

Työn tuottavuus + työelämän laatu – mahdollisuus vai mahdottomuus? Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 2/2011

 

 

Työelämän skenaariot:

 

Työtieteen opinnäytetöitä:

Saarto, Anna; Suominen, Nelli (2017) Ovatko fysioterapeuttiopiskelijat valmiina yrittäjyyteen?

 

Kulmala, Tiia; Lindeman, Carina; Syrjälä, Emmi (2017) Työn imua toiminnan keinoin opiskelussa ja työelämässä http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017113019033

 

Anttonen, Kalle, 2016

Turvapuiston kehittäminen koti- ja vapaa-ajan turvallisuuden näkökulmasta

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201612023174.pdf

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201612023174

 

Kekkonen, Päivi, 2015

Terveydenhuollon tukipalveluiden ja hoitohenkilökunnan työnjaon kehittäminen : tapaustutkimus keskussairaalaympäristössä

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201512082260.pdf

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201512082260

 

Turunen, Hanna, 2014

Analysis of health, safety, environmental and quality management in a network of port operators

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201402121085.pdf

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201402121085

 

Pikkarainen, Sami, 2014

Toimittaja-arviointien liiketoiminnalliset hyödyt

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201410011899.pdf

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201410011899

 

 

Esimerkkejä työtieteen oppialalle tehdyistä väitöskirjoista:

 

Erkkilä-Häkkinen Sirpa (2016)

Rakentamisen työturvallisuuteen suhtautuminen toimijoiden kokemuksina

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1390-3

 

Reiman Arto (2013)

Holistic work system design and management – a participatory development approach to delivery truck drivers’ work outside the cab

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0219-8

 

Janne Sinisammal (2011)

Työhyvinvoinnin ja työympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen - tuloksia osallistuvista tutkimus- ja kehittämisprojekteista sekä asiantuntijahaastatteluista

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9707-6

 

Ingegerd Skoglind-Öhman (2011)

Participatory methods and empowerment for health and safety work: Case studies in Norrbotten, Sweden

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9671-0

 

Hanna-Kaisa Rajala (2011)

Enhancing innovative activities and tools for the manufacturing industry: illustrative and participative trials within work system cases

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9683-3

 

Putkonen Ari (2010)

Macroergonomic approach applied to work system modelling in product development contexts

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-6237-1

 

Risikko, Tanja (2009)

Safety, health and productivity of cold work. A management model, implementation and effects

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9188-3

 

Marjala, Pauliina (2009)

Työhyvinvoinnin kokemukset kertomuksellisina prosesseina – narratiivinen arviointitutkimus

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-9024-4

 

Oiva, Annukka (2007)

Strategiakeskeinen kyvykkyyden johtaminen ja organisaation strateginen valmius: kahden johtamismallin testaus

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-951-42-8444-1

 

Tarkkonen, Juhani (2005)

Yhteistoiminnan ehdoilla, ymmärryksen ja vallan rajapinnoilla: työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt toimijoina, työorganisaatiot yhteistoiminnan areenoina ja työsuojelujärjestelmät kehittämisen kohteina

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-7935-2

 

Simola, Antti (2005)

Turvallisuuden johtaminen esimiestyönä: tapaustutkimus pitkäkestoisen kehittämishankkeen läpiviennistä teräksen jatkojalostustehtaassa

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-7761-9

 

Pirinen, Markku (2003)

Kodin ergonomian merkitys ikääntyneiden kaatumisissa : ergonomisen systeemimallin kehittäminen (toinen ohjaaja)

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-7235-8

 

Ahasan M. Rabiul (2002)  

Occupational health, safety and ergonomic issues in small and medium-sized enterprises in a developing country

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-6812-1

 

Isotalus, Nina (2002)

Työväkivalta ja sen torjunta kaupan alalla

 

Kirvesoja, Heli (2001)

Experimental ergonomic evaluation with user trials: EEE product development procedures

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn951-42-5937-8

 

 

Muuta aiheeseen liittyvää materiaalia:

 

Väyrynen, Seppo; Häkkinen, Kari; Niskanen, Toivo (Eds.), 2015

Integrated Occupational Safety and Health Management - Solutions and Industrial Cases

http://www.springer.com/la/book/9783319131795

 

Yrjänheikki, Erkki; Majava Jukka, 2015. Työhyvinvoinnin yliopistotasoinen opetus : selvitys työtieteiden opetuksen muutostarpeista Oulun yliopistossa : raportti Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle tehdystä kysely- ja haastattelututkimuksesta

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0767-4

 

Väyrynen, Seppo; Nevala, Nina; Päivinen, Minna; Teknologiateollisuus, 2004. Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa https://teknologiainfo.net/sites/teknologiainfo.net/files/documents/pdf/Alkusivut_ergonomia.pdf

 

Työsuojeluhallinto, 2017. Pienyrityksen tietopaketti 2017 - Työsuhteet ja työympäristö https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Pienyrityksen_tietopaketti_2017_2/b8bd4beb-9280-4af8-8e5b-b64030eebd29