Hyppää pääsisältöön

Ryhmädynamiikka ja työhyvinvointi

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Vaasan yliopisto
Kurssin sisältö: 

Kurssilla jatketaan organisaatiokäyttäytymisen kentän tarkastelua keskittyen ryhmä- ja organisaatiotasoon. Asioita tarkastellaan toimintaympäristön, luovuuden, muutoksen, viestinnän sekä työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Osaamistavoite: 

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatioiden toimintaa kokonaisuutena ja pystyy etsimään ongelmiin ratkaisuja eri menetelmiä käyttäen ja tieteellistä tietoa hyödyntäen. Opiskelija kehittää kurssilla siten ongelmanratkaisuun, tutkimuksen tekemiseen, yhteistyöhön ja esiintymiseen liittyviä taitojaan. 

Menetelmät ja suoritustavat: 

Luennot ja luennoilla käytävät caset, ryhmätyö, tentti. 
a) lähivaihtoehto: luennot, caset ja ryhmätyö, b) ryhmätyö ja tentti

Vastuutaho: 
Johtamisen yksikkö