Hyppää pääsisältöön

Työympäristön turvallisuus – avain työhyvinvointiin ja tuottavuuteen

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Oulun yliopisto
Kurssin sisältö: 

Kurssin teemoja ovat turvallisuusjohtaminen, työturvallisuuslaki ja muut säädökset sekä direktiivit, vastuut ja velvollisuudet eri rooleissa, työolot, työympäristön osatekijät ja kokonaisuus, ergonomia, työympäristön erilaisten vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi, työturvallisuuden mittaaminen, työkykyjohtaminen, työturvallisuuden edut, työn kehittäminen ja johtaminen tulevaisuudessa sekä kestävä kehitys ja yritysvastuullisuus.

Osaamistavoite: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää työturvallisuuteen liittyvät keskeisimmät termit ja ymmärtää työturvallisuuden merkityksen työntekijän, esimiehen ja yrityksen kannalta. Opiskelija osaa yhdistää työturvallisuuden työyhteisön toimintaan ja sen edistämiseen. Opiskelija pystyy tunnistamaan työympäristön erilaiset vaaratekijät ja osaa arvioida niitä sekä puuttua niihin. Opiskelija osaa seurata työturvallisuutta, tunnistaa kehitystarpeita sekä edistää työturvallisuutta. Lisäksi opiskelija kykenee yhdistämään työturvallisuusasiat tärkeäksi osaksi yrityksen tuottavuuden ja laadun parantamista.

Menetelmät ja suoritustavat: 

Monimuoto-opetus sisältäen luentoja lähiopetuksena sekä verkko-opintoja. Lähiopetusta noin 14 tuntia, verkkoluennot, verkko-opinnot sekä oma työskentely 119 tuntia.

 

Laajuus (op): 
5