Hyppää pääsisältöön

Näkökulmia omaan työhyvinvointiin

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Jyväskylän yliopisto
Kurssin sisältö: 

Kurssin aiheita ovat

  • yksilöllinen työhyvinvointi
  • työn imu
  • työhyvinvoinnin edistäminen
  • stressi
  • työuupumus ja sen ehkäisy.
Osaamistavoite: 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä ja sisältöjä yksilön näkökulmasta sekä osaa arvioida ja seurata omaa työhyvinvointiaan.

Menetelmät ja suoritustavat: 

Verkkokurssi

Materiaali:

Verkkovideot/luennot, tieteelliset artikkelit ja muu kirjallinen verkossa saatavilla oleva materiaali

Vastuutaho: 
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Laajuus (op): 
2
Kohderyhmä: 
Yliopisto-opiskelijat