Hyppää pääsisältöön

Työhyvinvointia opiskelijan uralle

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kurssin sisältö: 

Opintojakson sisältöinä ovat: työhyvinvoinnin eri osa-alueet ja lainsäädäntö; työn fyysinen ja psyykkinen kuormitus ja työstä palautuminen; oman työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen; työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet; työelämän vaatimukset ja rakenteet; fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia.

Osaamistavoite: 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu ja että hän tuntee työelämän vaatimuksia, työhyvinvointia ohjaavaa lainsäädäntöä sekä työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Tavoitteena on myös, että opiskelijalla on tietoa ja keinoja edistää omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja johtaa omaa työhyvinvointiaan. 

Menetelmät ja suoritustavat: 

Opintojakso on toteutettu sekä päivätoteutuksena että verkkototeutuksena. Opintojaksolla on kolme oppimistehtävää, joista yksi liittyy fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan, yksi omaan hyvinvointiin/työhyvinvointiin ja sen johtamiseen ja yksi työlainsäädäntöön ja työelämän vaatimuksiin.

Vastuutaho: 
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala
Laajuus (op): 
5