Hyppää pääsisältöön

Digitalisuus (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus)

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Turun yliopisto
Kurssin sisältö: 

Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kurssit antavat tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen ja käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa syntyy uusia mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin, mutta saadut taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä.

Digitalisuus on seurausta yhä laajenevasta tietotekniikan hyödyntämisestä (digitalisaatio). Digitalisaation vaikutukset ovat usein teknologian ilmeistä käyttötarkoitusta laajemmat ja niiden tunteminen auttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Yleensä käsitellään vain teknologian mahdollisuuksia, mutta myös varjopuolet on huomioitava, jotta lopputulos olisi onnistunut. Nykyajan organisaatio tarvitsee toimiakseen tietotekniikkaa ja vaikka olemme tottuneita tekniikan hyödyntäjiä, on jonkun myös pidettävä huolta ohjelmistojen ja laitteistojen ylläpidosta. Digitalisaatio sai alkunsa korkeakouluista ja nykyäänkin siihen liittyvä tutkimus on tärkeää yhteiskunnalle. Teknologian kehittämisen rinnalle on tullut myös tuottamisen, ylläpidon ja käytön tutkimusalat. Kurssilla tarkastellaan digitalisaation luomia mahdollisuuksia, aiheuttamia palvelutarpeita organisaatiossa, esille nostamia eettisiä kysymyksiä ja taustalla olevia tieteitä. 

Osaamistavoite: 

Tavoitteena on muodostaa kurssin aiheista mielipide ja kehittää mielipidettä vertailemalla sitä muiden näkemyksiin. Opiskelija oppii käymään rakentavaa keskustelua ja huomioimaan myös omasta poikkeavia näkemyksiä.

Menetelmät ja suoritustavat: 

luennot, ryhmäkeskustelu, oppimispäiväkirja, vertaisarviointi

Vastuutaho: 
Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Laajuus (op): 
1
Kohderyhmä: 
Korkeakouluopiskelijat