Hyppää pääsisältöön

Tieto- ja kyberturvallisuus (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus)

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Turun yliopisto
Kurssin sisältö: 

Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kurssit antavat tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen ja käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa syntyy uusia mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin, mutta saadut taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä.

Tieto- ja kyberturvallisuus -kurssilla käsitellään digitalisaation mukana tulleilta uhilta turvautumista. Turvautumisella tarkoitetaan resurssien suojaamista. Tietoturvallisuudessa suojattavana resurssina on tieto, kun taas kyberturvallisuus koskee ihmisiä ja heidän omaisuuttaan. Digitalisuuden mahdollistajana ovat myös erilaiset ohjelmat ja laitteet, joten on huomioitava myös Tieto- ja Viestintäteknologian turvallisuus. Uhat ovat mahdollisia kyberhyökkäyksiä, joten on hyvä tietää mikä altistaa hyökkäyksille ja millaisia keinoja hyökkäyksissä käytetään. Kun tiedetään mihin uhat perustuvat voidaan myös ehkäistä niiden toteutumista. Kurssilla käsitellään uhilta suojautuminen sekä yksityishenkilön että organisaation näkökulmasta. Oma suojautuminen on edellytys organisaation suojautumiselle.   

Osaamistavoite: 

Opiskelija ymmärtää nykyisiä kyberuhkia, sekä miten näitä uhkia vastaan pystyy suojautumaan henkilökohtaisella ja organisatorisella tasolla.

Menetelmät ja suoritustavat: 

luennot, oppimispäiväkirja, mikroluokkaharjoitukset

Vastuutaho: 
Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Laajuus (op): 
1
Kohderyhmä: 
Korkeakouluopiskelijat