Hyppää pääsisältöön

Toimistosovellukset (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus)

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Turun yliopisto
Kurssin sisältö: 

Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kurssit antavat tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen ja käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa syntyy uusia mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin, mutta saadut taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä.

Toimistosovellukset-kurssilla harjoitellaan mm. vaikuttavan diaesityksen tekemistä, määrämuotoisen dokumentin kirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmalla sekä laskennan automatisointia ja tiedon kuvaamista taulukkolaskentaohjelmalla. Näitä kolmea osa-aluetta mitataan näyttökokeilla.

Osaamistavoite: 

Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä toimistosovelluksia (dia esityksen luonti, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta) työssään.

Menetelmät ja suoritustavat: 

Mikroluokkaharjoitukset, esitys, näyttökoe

Vastuutaho: 
Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Laajuus (op): 
1
Kohderyhmä: 
Toimistosovelluksia opinnäytetöihin tarvitsevat