Hyppää pääsisältöön

Työhyvinvoinnin johtaminen

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Saimaan ammattikorkeakoulu
Kurssin sisältö: 
 1. Työhyvinvointi johtamisessa
  • Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit
  • Työhyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen
  • Esimiestyön kehittäminen
  • Työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja sopimukset
  • oma rooli ja vastuu työyhteisön hyvinvoinnista
 2. Toimiva työyhteisö
  • oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö
 3. Työn vaarojen ja kuormituksen hallinta
  • turvallinen työ ja työympäristö
  • tekijänsä mittainen työ, joka mahdollistaa elvyttävän vapaa-ajan sekä terveet elintavat
 4. Osaamisen kehittäminen
 5. Terveys ja työkyky
Osaamistavoite: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja prosesseihin. Opiskelija ymmärtää toimivan työyhteisön dynamiikkaa sekä psykososiaalisen ja fyysisen työhyvinvoinnin edistämisen merkityksen. Hän pystyy arvioimaan organisaation hyvinvoinnin merkityksen työn tuloksellisuuteen ja henkilöstön viihtyvyyteen. Opiskelija osaa hyödyntää toimenpiteitä, joilla organisaation hyvinvointia voidaan kehittää. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy johtamaan organisaation työhyvinvoinnin edistämistoimintaa.

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja oletuksena on, että opiskelijalla on yritys (joko työpaikka tai joku muu kohdeyritys) johon hän voi tehdä opintojakson harjoitustyön.

Vastuutaho: 
Liiketalous, Lappeenranta
Laajuus (op): 
5