Hyppää pääsisältöön

Työn ilo ja muotoilu työyhteisössä

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Turun ammattikorkeakoulu
Kurssin sisältö: 

Opintojakso koostuu seuraavista tehtävistä:

Peruskäsitteisiin liittyvät tehtävät (1 op)
Innostava yhteisö kysely, tieteelliset artikkelit ja niiden reflektointi (2 op)
Kehittämistehtävä työyhteisöön (2op)

Osaamistavoite: 

Opiskelija

  • osaa työn imun peruskäsitteet -> tieto ja ymmärrys lisääntyy niiden soveltamisessa työelämässä
  • tuntee työn muotoilututkimuksia ja pohtii keinoja muotoilla omaa työtään tulevaisuudessa
  • osaa soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja työyhteisönsä toimintaan.
Menetelmät ja suoritustavat: 

Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävillä. Aloitusluento, opintopiiritapaamiset, verkkoluennot ja materiaalit ja tehtävät. Hyväksymisvaatimuksina opintopiiritapaamisiin osallistuminen, tehtävien suorittaminen.

Vastuutaho: 
Terveys ja hyvinvointi
Laajuus (op): 
5