Hyppää pääsisältöön

Onnistuneeseen työuraan

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Oulun ammattikorkeakoulu
Kurssin sisältö: 

Urasuunnitteluprosessi, ammatillinen minäkuva, uravaihtoehdot, koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet, urasuunnittelun välineet. Työnhakumenetelmät, työpaikkahakemus, CV, työhaastattelu, soveltuvuustestit, oman osaamisen markkinointi.

Opintojakson rakenne:

 1. Minä ryhmän jäsenenä
  • Orientaatio
  • Ryhmäytyminen – minä työyhteisön jäsenenä
 2. Minä ammattilaisena
  • Työelämävalmiudet
  • Minän kasvu ammattilaiseksi
 3. Minä osana organisaatiota
  • Työrooli organisaatiossa
  • Työnhakuvalmiudet

 

Osaamistavoite: 

Opiskelija osaa tavoitteellisesti sovittaa työelämän vaatimuksia opiskelusuunnitelmaansa sekä suunnitella työuraansa. Hän kehittää itsetuntemustaan, ammatti-identiteettiään ja valmiuksiaan tulevana työnhakijana. Opiskelija osaa tuoda esiin ja markkinoida omaa osaamistaan, vastata erilaisiin työpaikkailmoituksiin sekä valmistautua työpaikkahaastatteluun.

Menetelmät ja suoritustavat: 

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on lähiopetusta ja verkko-opetusta. Opetusmenetelminä ovat esim. työpajat, reflektiiviset tehtävät, ohjatut harjoitukset, seminaarit ja vertaisoppiminen.

Opintojakso alkaa orientaatioaamuilla (4 kpl), joiden aikana opiskelijat työskentelevät sekä ryhmissä että yksilötehtävien parissa.

Kesän aikana on verkkotyöskentelyä ryhmissä ja opintojakson päätöstyöpaja. Opiskelija saa opintojakson aikana henkilökohtaisen tai sähköpostitse annettavan palautteen omasta cv:stään.

 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opintojakson lähitapaamisiin sekä opintojaksoon liittyvien yksilö- ja ryhmätehtävien tekemistä ja palauttamista annetussa aikataulussa. Opintojakson arvioidaan hyväksytty/hylätty.

 

Opintojakson suoritukset

 • ryhmissä työstettävä raportti (työskentely oppimisalustalla)
  • tehdään 3 opiskelijan ryhmissä
  • raportin aihe ”Miten rakennamme onnistuneen työuran”
  • raportissa käytettävä vähintään neljää lähdettä
  • raportissa käytetään OAMKin opinnäytetyön viittaustekniikkaa, raporttipohjaa ja ulkoasua
  • raportin mitta 2000 sanaa
 • vertaisarviointi toisen ryhmän raportista (palautetaan tulostettuna elokuun seminaariin)
 • osaamisperustainen cv (palautetaan oppimisalustalle)
Vastuutaho: 
Oulun ammattikorkeakoulu
Laajuus (op): 
3