Hyppää pääsisältöön

Johdanto työelämän moninaisuuteen ja työhyvinvointiin

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Turun yliopisto
Kurssin sisältö: 

Työelämän moninaisuuden hahmottaminen kehittää asiantuntijuuttasi oman erityisalasi lisäksi. Työhyvinvointiin ja työterveyteen vaikuttavien osa-alueiden tiedostaminen auttaa ennakoimaan työsuhteen varrella eteen tulevia tilanteita ja tekemään valintoja työyhteisössä toimiessa. Työntekijän hyvä psyko-fyysis-sosiaalinen toimintakyky on edellytys menestyvälle organisaatiolle. Työkykyisten ja hyvinvoivien yksilöiden vaikutus on merkittävä myös laajemmin taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.  

Opintojakso lähestyy työelämän ja työhyvinvoinnin aiheita käsitteellisesti, teoreettisesti ja käytännön esimerkein.

Osaamistavoite: 

Tuntee työhyvinvointiin ja työterveyteen liittyvät osa-alueet. Osaa hyödyntää saatua tietoa oman ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Menetelmät ja suoritustavat: 

Oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Pakollinen ryhmätyö Learning Cafe -periaatteella ja työn esittäminen.

Vastuutaho: 
Turun työtieteiden keskus, TCLS
Laajuus (op): 
2
Kohderyhmä: 
Korkeakoulujen perus- ja jatko-opiskelijat