Hyppää pääsisältöön

ViLLE-oppimisjärjestelmä

Olet täällä

14 maaliskuu 2018

Digitaalisen opetusteknologian hyödyntämistä on tutkittu Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksella yli kymmenen vuotta. Osana tutkimusta on kehitetty ViLLE-oppimisjärjestelmä (ville.utu.fi), jota käytetään useassa oppiaineessa ja kaikilla oppiasteilla peruskoulusta korkeakouluun. ViLLEä on kehitetty käyttäjälähtöisesti: alun perin omaa opetusta varten luotu järjestelmä on saanut uusia ominaisuuksia, ja jo olemassa olevia ominaisuuksia on kehitetty uusien oppiaineiden myötä. 

ViLLEssä oppiminen on tekemistä, joka toteutuu erilaisten tehtävien kautta. Oppimisjärjestelmä rakentuu tehtävien ympärille, joita opiskelijat tekevät kursseilla. Opettaja avaa kurssi-ilmoittautumisen opiskelijoille tai vaihtoehtoisesti lisää heidät itse kurssille. Opiskelija voi olla monella kurssilla samanaikaisesti ja kurssit on listattu opiskelijan profiilinäkymässä, josta hän pääsee tekemään niiden tehtäviä. ViLLE tarjoaa opiskelijalle kootusti tiedot aktiivisten kurssien aikarajoista ja tapahtumista.

Kurssia jäsentävät kierrokset, joita on joka kurssilla vähintään yksi. Opettaja voi käyttää kierroksia tehtävien aikatauluttamiseen tai ryhmittämisen eri teemojen mukaan. Tentti on myös kierros, joka sisältää siihen tulevat tehtävät. Tuki ryhmätyölle on toteutettu osana kierroksia. Yksi opiskelijoista määrittelee ryhmän jäsenet, jonka jälkeen pisteet tehtävien tekemisestä tulevat kaikille jäsenille. Ryhmä voi tehdä tehtäviä samanaikaisesti, jolloin opiskelijat jakavat tietokoneen, tai eriaikaisesti jokainen tahollaan. Ryhmätyön kesto voi vaihdella yhden oppimistapahtuman pituisesta aina monen viikon harjoitustöihin, jotka koostuvat useasta välivaiheesta.

Tehtävien automaattinen arviointi on ViLLEn keskeisiä piirteitä, mikä mahdollistaa opiskelijalle opiskelun sopivimpana ajankohtana. Automaattinen arviointi ja palaute, mahdollisuus parantaa tulosta ja aikataulut ohjaavat itsenäistä oppimista. Kaikkea ei voi kuitenkaan arvioida automaattisesti, joten ViLLEssä on myös tehtäviä joita opettaja arvioi. ViLLE tarjoaa työkalut manuaaliseen arviointiin ja palautteen antamiseen. Tehtävien tekemisen aikataulutus ja automaattinen arviointi mahdollistaa opiskelijoiden opiskelupanoksen jakautumisen tasaisemmin kursseilla.

Opettajille opiskelijoiden tehtävien tekeminen näkyy tilastoina, joista voidaan tarkastella oppimistuloksia (pisteet), vastauskertoja, vastausten sisältöjä ja vastaamiseen käytettyä aikaa. Nämä tiedot mahdollistavat monipuolisen oppimisanalytiikan, jonka avulla perinteisen arvioinnin lisäksi voidaan havaita oppimisongelmia ja saada tietoa kurssin kehittämiseksi. Ongelmiin voidaan analytiikan avulla tarttua vaiheessa jolloin tukitoimet ovat vielä tehokkaita.