Hyppää pääsisältöön

Työelämään ja hyvinvointiin liittyviä määritelmiä

Olet täällä

Opiskelijan hyvinvointi

Yksittäisen opiskelijan näkökulmasta hyvinvointi on tunne tai kokemus siitä, että asiat ovat hyvin ja hallinnassa. Siihen vaikuttavat opiskelijan fyysinen, henkinen ja sosiaalinen toimintakyky, opiskeluyhteisön toimivuus sekä sen eri tekijät. Opiskelijan hyvinvointi on yksittäisen opiskelijan sekä koko opiskeluyhteisön yhteinen asia.

Työelämävalmiudet

Työelämävalmiudet tarkoittavat henkilön tietoja, taitoja ja asenteita, joilla hän voi onnistua työelämässä. Työelämävalmiuksien kehittyminen edellyttää opiskelua tukevia pedagogisia ratkaisuja, ohjausta, tukea, harjoittelua työelämässä, reflektointia ja aikaa. Vahvat työelämävalmiudet toteutuvat kykynä suoriutua hyvin työssä ja työyhteisön jäsenenä, jatkuvana kehittymisenä ja työhyvinvointina.

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutuksessa on kyse vastavuoroisesta sanallisesta ja sanattomasta viestinnästä. Vuorovaikutustaidot tarkoittavat kykyä tuoda esille asioita, tunteita ja asenteita ymmärrettävästi sekä kykyä kuunnella ja ottaa vastaan palautetta. Vuorovaikutustaitoja voi opetella. Niiden kehittämiseen tarvitaan arviointikykyä, kriittisyyttä, itsetuntemusta sekä kunnioitusta toisia ja heidän vuorovaikutustyyliään kohtaan. Hyvät vuorovaikutustaidot vaikuttavat myönteisesti tuottavuuteen, hyvinvointiin, yhteistyön ja johtamisen laatuun sekä yksilön menestymiseen.