Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Kurssit

Kurssin nimi: Laajuus:  Osatoteuttaja:
Työelämä ja työhyvinvointi 2 op Turun yliopisto
Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op Saimaan ammattikorkeakoulu
Oman työhyvinvoinnin johtaminen 5 op Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Onnistuneeseen työuraan 3 op Oulun ammattikorkeakoulu
Työelämässä toimiminen 2 osp Oulun seudun ammattiopisto
Ammatti-identiteetti ja ammatillinen vuorovaikutus osana työelämätaitoja 5 op Oulun ammattikorkeakoulu
Työn ja opiskelun ilo ja muotoilu 5 op Turun ammattikorkeakoulu
Näkökulmia omaan työhyvinvointiin 2 op Jyväskylän yliopisto
Toimistosovellukset (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus) 1 op Turun yliopisto
Tieto- ja kyberturvallisuus (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus) 1 op Turun yliopisto
Digitaalisuus (Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuus) 1 op Turun yliopisto
Työympäristön turvallisuus 5 op Oulun yliopisto
Koneet ja hyvinvointi: turvallisuus - ergonomia - käytettävyys 3 op Oulun yliopisto