Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Oulun seudun ammattiopisto

Oulun seudun ammattiopisto on osallistunut Valte-hankkeeseen. Opetustarjonta hankkeen aiheiden tiimoilta jatkuu myös sen päättymisen jälkeen. Vuonna 1994 perustettu Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK vastaa opiskelijoiden ja työelämän osaamistarpeisiin Pohjois-Suomessa. OSEKK järjestää työelämäläheisiä koulutuspalveluja tulevaisuuden haasteita ennakoiden. OSEKK:n koulutuspalvelut toteuttaa Oulun seudun ammattiopisto, OSAO.  

Oulun seudun ammattiopisto tarjoaa Työelämässä toimiminen 2osp –opinnot opiskelijoille. Materiaalia voi hyödyntää sellaisenaan tai räätälöidysti muille oppilaitoksille ja työpaikoille. Se käy myös työvoimatoimiston työnhakukoulutukseen. 

Työelämässä toimiminen 2 osp – opinnot ovat osa Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen (9osp) –tutkinnon osaa ja kuuluvat ammattiopistossa opiskelijan pakollisiin osaamistavoitteisiin.  

Oulun seudun ammattiopiston Työelämässä toimimisen sisältöjä on mahdollista suorittaa Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen hallinnoimassa ViLLE-järjestelmässä, jos oppilaitoksellasi/ työpaikallasi on siihen pääsy. Lisätietoja: Minna-Liisa Myllylä, minna-liisa.myllyla@osao.fi; 040 1415 135.