Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Oulun yliopisto

Oulun yliopisto on aktiivinen yhteistyökumppani. Yliopiston kautta on mahdollista löytää muun muassa osaavia työntekijöitä, asiantuntijoita, tutkimusongelmien ratkaisemista sekä täydennyskoulutusta. Oulun yliopisto tarjoaa elinkeinoelämän ja yritysten käyttöön monipuolisia tutkimuslaitteita- ja ympäristöjä sekä niihin liittyviä palveluja ja osaamista. http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34683 

  

Oulun yliopistolla järjestetään vuosittain tammi/helmikuussa Pesti-päivä, jossa työnantajat ja työnhakijat kohtaavat toisensa. Työnantajat ovat messupäivänä yliopistolla sekä näkyvillä Pestin yritystietokannassa, joka on käytettävissä koko kevään ajan työnhaun tukena. Työnhakijat pääsevät keskustelemaan Pesti-päivän aikana rekrytoinnin asiantuntijoiden kanssa, verkostoitumaan ja hankkimaan käytännöllisiä vinkkejä työnhaun tueksi. Tapahtumaan on vapaa sisäänpääsy. http://www.pestipaivat.fi/  

Business Kitchen on Oulun korkeakoulujen yrittäjyyskeskus. Se tarjoaa yhteisön ja yhteistyötilat liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Business Kitchen tarjoaa työpajoja ja tapahtumia, liikeidean kehittämisohjelmia ja mahdollisuuden työskennellä ja verkostoitua. https://www.businesskitchen.fi/fi/koti/  

Oulussa toimii Pohjois-Suomen Turvapuisto, jossa koulutetaan kävijöitä käytännön tasolla työskentelemään turvallisesti. Turvapuistossa on noin 1,2 hehtaarin alueella yli 20 koulutusrastia, jotka esittelevät täysmittakaavassa työtiloja, työskentelytilanteita ja työvälineitä ja joilla demonstroidaan tosielämän hyviä työskentelytapoja ja työtapaturmia. Turvapuistossa vierailee vuosittain opiskelijoita ja työelämän edustajia tutustumaan tiloihin ja oppimaan työturvallisuudesta. Valmiina työelämään! -hankkeen aikana Turvapuistoon luotiin pakopeli, jossa pitää ratkoa työturvallisuuteen liittyviä ongelmia. Peli on kaikkien käytössä. https://pohjois-suomenturvapuisto.fi/ 

Valmiina työelämään! -hankkeessa olivat Oulun yliopistosta mukana professori Seppo Väyrynen ja tutkija Maria Lindholm. 

Lisätietoja tutkija Maria Lindholmilta, maria.lindholm@oulu.fi

Esittelyt: 

Väyrynen Seppo, TkT, on toiminut Oulun yliopiston työtieteen professorina vuodesta 1989. Hän on kehittänyt työtieteen alan opintokokonaisuuksia niin yleis- kuin erikoistumistasolle teknillisessä tiedekunnassa. Hän on ideoinut ja johtanut monia alansa tutkimus- ja kehityshankkeita, joita on toteutettu useimmiten Työsuojelurahaston tai yritysten ja muiden työyhteisöjen rahoituksella. Hankkeet ovat usein olleet monitieteellisessä yhteistyössä tehtyjä. Väyrysen julkaisutoiminta käsittää noin 410 tieteellistä tai ammatillista nimikettä.  

Lindholm Maria, DI, toimii tutkijana Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa tuotantotalouden tutkimusryhmässä. Hän on suuntautunut työtieteeseen ja tutkii työturvallisuutta ja sen kehittämistä jatko-opinnoissaan. Työssään hän pyrkii käsittelemään työturvallisuutta laaja-alaisesti psykososiaalisesta turvallisuudesta fyysiseen turvallisuuteen.