Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Saimaan ammattikorkeakoulu

Saimaan ammattikorkeakoulu oli mukana Valte-hankkeessa tiimillä, johon kuului sekä sosiaali- ja terveysalan että liiketalouden opettajia. Hankkeessa tuotettiin Työhyvinvoinnin johtamisen 5 opintopisteen laajuinen opintojakso, joka liitettiin Saimaan ammattikorkeakoulussa liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon pakolliseksi opintojaksoksi.

Opintojakso on tarjolla Suomen ammattikorkeakoulujen yhteisen digitaalisen opintotarjonta –portaalin CampusOnlinen kautta kaikkien ammattikorkeakoulujen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille. Opintojaksolla tehdään omaan työpaikkaan työhyvinvointiarvio, joten opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että opiskelijalla on työpaikka, johon hän voi tehtävän tehdä. Opintojakso toteutetaan verkossa ja edellyttää osallistumista opintopiirityöskentelyyn.

Toinen hankkeessa tuotettu opintojakso on 3op laajuinen Työhyvinvointia opiskelijan uralle, joka on tarjolla vapaavalintaisina opintoina kaikille Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opintojakso on toteutettu kokonaisuudessaan verkko-opintoina ja opiskelija on voinut suorittaa opintojakson missä opintojen vaiheessa tahansa. Hankkeen aikana on pilotoitu soveltaen Jyväskylän amk:n opintojaksoa, josta ollaan nyt muokkaamassa laajempaa kokonaisuutta, jossa opiskelijan valinnaisuus lisääntyy.

Esittelyt:

Marita Pirkka (TtM, terveydenhoitaja, työterveyshoitaja) toimii terveysalan lehtorina Saimaan ammattikorkeakoulussa. Hän on perehtynyt työkyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen, työterveyshuollon ja työsuojelutoimijoiden tehtäviin sekä rooliin.

Heli Korpinen (YTM, sosiaalipsykologi, työnohjaaja, opinto-ohjaaja) toimii liiketalouden lehtorina Saimaan ammattikorkeakoulussa. Hän on perehtynyt esimiestyöhön ja työhyvinvoinnin johtamiseen.

Milla Ranta (Fysioterapeutti YAMK) toimii kuntoutuksen lehtorina Saimaan ammattikorkeakoulussa. Hän on perehtynyt eri-ikäisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Hän on toiminut työelämässä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämistehtävissä sekä tekee hyvinvoinnin kehittämistyötä erilaisissa hankkeissa.