Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Tieto- ja viestintäteknologian turvallisuus

Tieto- ja viestintäteknologiat (TVT) mahdollistavat digitaalisen tiedon tallentamisen, välittämisen, käsittelyn ja luomisen. Usein tekniikka on piilossa tuotteiden tai palveluiden taustalla. Osa tuotteista ja palveluista ovat tulleet niin keskeisiksi että ne ovat lähes välttämättömiä. Omassa teknisessä ympäristössämme vastaamme toimivuudesta ja turvallisuudesta. Ulkoiseen palveluun yhteydessä ollessamme mukaan tulee sekä palvelua ylläpitävä taho että ne tahot jotka mahdollistavat viestinnän palvelun kanssa. Olemme riippuvaisia sekä palveluntarjoajan että välittäjien teknisten ympäristöjen toimivuudesta ja turvallisuudesta. TVT-turvallisuudessa tietotekniikka on se resurssi, jota suojellaan, riippumatta siitä onko se omaa vai toisen ylläpitämää.

Ollessamme organisaation asiakkaan tai työntekijän roolissa olemme myös osa sen TVT-turvaa. Voimme edellyttää, että organisaatiolla on tekninen turvallisuus kunnossa, mutta samalla myös meidän käyttäytymisemme voi joko edistää turvallisuutta tai muodostaa tälle riskin. Myös yrityksissä ulkoistetaan tietoteknisiä toimintoja. Heidän on silloin huolehdittava siitä kuka palveluntarjoaja on, millainen on hänen maineensa turvallisuuteen liittyen ja määritteleekö tehty sopimus riittävän turvallisuuden tason. Yrityksen asiakkaana voi meitä kiinnostaa minkä tahon laitteistolla tietomme konkreettisesti ovat. Eri valtiolla on poikkeavat lainsäädännöt, jotka määrittelevät vastuun tallennetuista tiedoista.