Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Tietoturva

Eksplisiittinen (tallennettu) tieto on yhä merkityksellisempää. Tiedon esittäminen digitaalisessa muodossa on mahdollistanut valtavien tietomäärien tallentamisen ja uusien hyödyntämistapojen keksimisen. Digitaalista tietoa voidaan lisäksi helposti välittää ja käsitellä automaattisesti. Siksi yhä useampi toiminto hyödyntää digitaalisuutta ja myös henkilökohtaisesti olemme tottuneet käyttämään sen tarjoamia mahdollisuuksia. Hyötyjen varjopuolena on riippuvaisuus digitaalisesta tiedosta ja palveluista. Tarve tekee tiedosta arvokkaan resurssin, joka on alttiina väärinkäytöksille ja rikollisuudelle. Tietoturvan tavoitteena on torjua tietoon kohdistuvia uhkia.

Tietoturvassa on kyse tieto-resurssin arvon säilyttämisestä, johon liittyy sen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Luottamuksellista tietoa ei haluta paljastaa tai tehdä saatavaksi rajatun ryhmän ulkopuolelle. Eheys liittyy tiedon oikeellisuuteen, jossa vain henkilöt jolla on siihen oikeus voivat luoda, muuttaa tai poistaa tietoa. Saatavuudessa on kyse pääsystä tietoon ja mahdollisuudesta käsitellä sitä käyttäen sovittuja menetelmiä. Digitaalisen tiedon turvaaminen edellyttää että myös siihen liittyvät laitteiden turvasta huolehditaan, joten tarvitaan tieto- ja viestintäteknologian turvaa. Helppo välitettävyys on mahdollistanut digitaalisen tiedon hyödyntämisen ihmisiä vastaan, jolta suojautumista kutsutaan kyberturvallisuudeksi.