Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Työn muotoilu

Työn imu ja työn muotoilu ovat ns. positiivisen psykologian käsitteitä, jotka ovat tutkitusti yhteydessä hyvinvointiin.

Työn muotoilu on aktiivista toimintaa, jolla työntekijä itse muokkaa työtään, työhönsä liittyviä sosiaalisia suhteita ja omaa ajatteluaan. Työn muotoilu tekee työstä mielekkäämpää ja edesauttaa työhyvinvointia. Työn muotoilun synonyyminä käytetään usein työn tuunamisen käsitettä.

Opiskelu on opiskelijan työtä ja opiskelija voi muotoilla opiskeluaan samoin kuin työntekijä voi muotoilla työtään. Opiskelun muotoilun avulla opiskelija voi vaikuttaa oman opiskelun ilon kokemiseen.