Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Työuupumus

Työuupumus kehittyy pitkittyneen stressin seurauksena, kun yksilön voimavarat vähenevät. Työuupumus eroaa työstressistä keston takia: stressi voi olla hetkellistä ja ohimenevää, kun taas työuupumus on pitkäkestoinen ilmiö. Työuupumuksen yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan työuupumus koostuu kolmesta osa-alueesta: väsymyksestä, kyynistyneisyydestä ja ammatillisen itsetunnon laskusta. Työuupumuksella on huomattavia kielteisiä seurauksia niin yksilön, työyhteisön kuin yhteiskunnan kannalta. (Mäkikangas & Hakanen 2017; TTL 2018.)