Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Arvostava vuorovaikutus

Arvostavan vuorovaikutuksen perustana ovat toisen ihmisen kuunteleminen, kannustaminen sekä avoin ja rehellinen kommunikaatio. Työelämään liittyvissä tilanteissa arvostavaan vuorovaikutukseen kuuluu myös rohkeus tuoda esiin omia mielipiteitä ja ajatuksia yhteistyötä ja ratkaisuja edistävällä tavalla. Yhteistyötä ja ratkaisujen löytymistä edistää toisten henkilöiden kokemusten, tietojen ja havaintojen huomioiminen. Arvostavaan vuorovaikutukseen kuuluu myös erilaisten näkemysten yhteensovittamista ja toimimista yhteisesti sovittujen linjausten mukaisesti