Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Välittämisen kulttuuri

Puuttuminen asioihin ja puheeksiotto on selkeä osoitus huolenpidosta ja välittämisen kulttuurista. Oikein ajoitettu ja toteutettu varhainen puuttuminen tukee työyhteisöjä ja työntekijöitä. Vaikeitakin asioita voidaan käsitellä ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia.

Välittämisen kulttuuri ja välittäminen sanana sisältää hyvän työelämän ja työyhteisön osatekijöitä, joita tarvitaan hyvinvoivassa ja tuottavassa työyhteisössä. Välittämisen kulttuuri on sitä, että otetaan huoli puheeksi. Huolehditaan siitä, miten työkaverilla menee. Välittämisen kulttuurin vallitessa voi kysyä työyhteisössä; mitä sinulle kuuluu? Välittämistä on myös se, että jokainen huolehtii perustehtävästään ja työn arvoista. Välittäminen voi koostua pienistä osatekijöistä, kuten huomenta sanomisesta, kiittämisestä, auttamishalusta ja työkaverin kannustamisesta.

Laadukkaita tuloksia tuottavassa työyhteisössä jokainen sen jäsen viihtyy työssään ja voi toiminnallaan edistää ja ylläpitää välittämisen kulttuuria työyhteisössään.