Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

VALTE-kirja

Toimittajat: Paula Naumanen ja Jyrki Liesivuori

VALTE-kirja

Visioita ja näkökulmia työhyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista sekä menetelmiä niiden kehittämiseen

2. uudistettu painos

Kannen kuva:

 • Paula Naumanen
 • Jyrki Liesivuori

Ulkoasu & taitto

 • Tiina Anttila

Kirjoittajat:

 • Hakkala Antti
 • Helakorpi Päivi
 • Hyrkkänen Ursula
 • Häkkinen Miira
 • Isoaho Johanna
 • Isoaho Jouni
 • Jokinen Suvi
 • Kaakinen Tiina
 • Karapalo Teppo
 • Kauppila Anna
 • Kiema-Junes Heli
 • Kiviniemi Liisa
 • Kultalahti Susanna
 • Kuusisto Hannele
 • Laine Pertti
 • Lamminen Johannes
 • Larsson Peter
 • Liesivuori Jyrki
 • Lindholm Maria
 • Malin Virpi
 • Myllylä Minna-Liisa
 • Mäkelä Liisa
 • Mäkilä Päivi
 • Naumanen Paula
 • Pirkka Marita
 • Riivari Elina
 • Sahamies Miika
 • Salakoski Tapio
 • Tanttu Anja
 • Viitala Riitta
 • Virtanen Seppo
 • Väyrynen Seppo

Kun jatkuvasti ihmettelemme työelämän hytkeen kiihtymistä ja sen muuttumista yhä monimuotoisemmaksi, on syytä pysähtyä miettimään, mistä nuoret saavat oppinsa ja missä muodossa. Saavatko he valmiuksia työhyvinvointinsa ylläpitämiseen tulevalle työuralleen? Ovatko nykyiset työpaikat sellaisia, joissa on mahdollisuus opetella ja oppia työelämätaitoja ja -tietoja vai pitäisikö niihin paneutua jo opiskelun alkuvaiheessa? Entä jo työelämässä toimivat? Miten heidän työhyvinvointiaan ja työelämätaitojaan voidaan tukea?

Valmiina työelämään! –kirja on tuotettu saman nimisessä hankkeessa yhteistyössä 11 oppilaitoksen kanssa. Kirjaan on koottu artikkeleita työhyvinvoinnin eri osa-alueista ja työelämätaidoista sekä menetelmiä niiden kehittämiseen. Kirja soveltuu työpaikkojen, työssä toimivien, opiskelijoiden ja opettajien käyttöön.

Kirjasta voi poimia halutut artikkelit ja menetelmät (saatavilla myös erillisinä tiedostoina: Osa I Tietopaketti ja Osa II Menetelmäkortit).

1 Työhyvinvointi käsitteenä ja kokonaisuutena

LataaMiksi työhyvinvoinnista on tullut tärkeää?
LataaMistä puhumme kun puhumme työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä
LataaTyöhyvinvoinnin kokonaisuus

2 Työntekijän hyvinvointi

LataaTyöterveys, ammattitaito ja motivaatio
LataaVirkeät aivot työssä
LataaTyöelämän oppimismahdollisuudet – mitä mahdollisuuksia työelämä tarjoaa jatkuvalle oppimiselle ja kehittymiselle
LataaTyöelämävalmiudet opiskelijoiden ja työelämän edustajien arvioimana
LataaIhmislähtöisyyden integrointi tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutukseen

3 Työstä hyvinvointia

LataaTyö hyvinvointia luomassa
LataaMielekkyyttä työhön – Esimerkki korkeakoulukontekstista
LataaTyösuhde ja työoikeus

4 Työyhteisön hyvinvointi

LataaTyöyhteisöstä hyvinvointia
LataaUudistuskyvykkyys yksilön ja työyhteisön näkökulmasta

5 Työympäristö tukee terveyttä

LataaTyöympäristön turvallisuus – avain työhyvinvointiin ja tuottavuuteen
LataaErgonomia työjärjestelmätieteenä ja –käytäntönä: käytettävyyttä, turvallisuutta ja tuloksellista työhyvinvointia

6 Työhyvinvoinnin johtaminen

LataaJohtamalla työhyvinvointia
LataaTyöhyvinvointia tukeva esimiestyö
LataaTyöhyvinvoinnin kustannukset ja vaikuttavuus

7 Työpaikka, yhteistyö ja työelämä

LataaTyöpaikan vaikutus työhyvinvointiin
LataaTyöterveyshuolto – mitä se tarjoaa ja mitä ei
LataaKolmen asteen yhteistyön tuottamat lisäarvot työelämään.
LataaY-sukupolvi työelämässä
LataaNykytyön monimuotoisuus
LataaTekoäly: häviävätkö työpaikat?
LataaTyömarkkinajärjestö työelämän kehittäjänä.
LataaKyberturvallisuusosaaminen työelämässä
LataaYleinen ja yhteinen työelämäosaaminen –kehittämisehdotuksia koulutukselle

1 Työntekijän työhyvinvoinnin kehittäminen

LataaOman työhyvinvoinnin johtaminen
LataaOma työhyvinvointisuunnitelma
LataaTyön imu ja työhyvinvoinnin edistäminen
LataaTyön kuormitus ja stressinhallinta
LataaSukellus työelämävalmiuksiin
LataaVerkkokeskustelu nuorten työelämävalmiuksista ja työhyvinvoinnista
LataaTyöelämävalmiuksien ennakointi pelimuodossa

2 Työn kehittäminen

LataaUrasuunnittelutehtävä: Unelmaduuni
LataaTyömenetelmän tai tuotteen käytettävyys
LataaTyön, työtehtävien ja työtapojen yhteiskehittäminen Learning cafe -menetelmää käyttäen

3 Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen

LataaTyöhyvinvointia koskeva mielipidemittari
LataaTyön imuun työtä muotoilemalla
LataaOma työn (opiskelun) muotoilun aktiivisuus
LataaTyön muotoilu –peli
LataaVuorovaikutuskartta

4 Työympäristön kehittäminen

LataaTyöturvallisuusasenteita koskeva mielipidemittari
LataaTyöskentelytapa työturvallisuuden kehittämiseksi
LataaTurvapuiston hyödyntäminen
LataaOman ammattialan työergonomian periaatteisiin, työtehtäviin ja työympäristön vaatimuksiin tutustuminen
LataaTyöympäristön riskinarviointi

5 Työhyvinvoinnin johtamisen kehittäminen

LataaTyöhyvinvoinnin johtaminen case-yrityksessä
LataaTyöpaikan työhyvinvointisuunnitelma
LataaVarhainen puuttuminen ja puheeksiotto työhyvinvoinnin ja hyvinvoivan työyhteisön edistämisessä