Työntekijälle & opiskelijalle

Työelämätaitojen ja työhyvinvoinnin opintokokonaisuus auttaa ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuuden. Opinnot antavat käytännön keinoja edistää, hallita ja johtaa työhyvinvointia ja työkykyä työpaikoillaan sekä auttaa asennoitumaan myönteisesti työhön, työelämään ja sen kehittämiseen sekä työhyvinvointikulttuurin luomiseen työpaikoillaan.

Työpaikoille & oppilaitoksille

Opintokokonaisuus perustuu mukana olevien oppilaitosten omaan erityisosaamiseen. Mukana on tietoa työelämän eri osa-alueista, kuten työhön, työympäristöön, työyhteisöön, työntekijöihin, johtamiseen ja työpaikkaan liittyvistä tekijöistä. Opintojen myötä vahvistuvat työelämätaidot auttavat nuoria työntekijöitä osallistumaan työyhteisönsä kehittämiseen heti työuransa alusta lähtien.

Työhyvinvoinnin käsitekartta

Yksittäisen työntekijän tai työyhteisön näkökulmasta työhyvinvointi on tunne tai kokemus siitä, että asiat ovat hyvin ja hallinnassa: yksilö ja henkilöstö on työkykyistä ja ammattitaitoista, työ sujuu hyvin ja sitä tehdään hyvissä puitteissa, työyhteisössä vallitsee hyvä henki, ja työpaikan ihmisiä johdetaan asiallisesti, ihmisläheisesti ja arvostaen.

VALTE

Valmiina työelämään! (1.11.2015 - 31.10.2018) on valtakunnallinen hanke, jossa tuotetaan työelämän ja työhyvinvoinnin opintokokonaisuus toisen ja korkea-asteen opiskelijoille. Opintoja rakennetaan yhdessä 11 suomalaisen oppilaitoksen kesken. Sosiaali- ja terveysministeriön ESR-rahoitteista hanketta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos.

VALTE-kirja

Kun jatkuvasti ihmettelemme työelämän hytkeen kiihtymistä ja sen muuttumista yhä monimuotoisemmaksi, on syytä pysähtyä miettimään, mistä nuoret saavat oppinsa ja missä muodossa. Saavatko he valmiuksia työhyvinvointinsa ylläpitämiseen tulevalle työuralleen? Ovatko nykyiset työpaikat sellaisia, joissa on mahdollisuus opetella ja oppia työelämätaitoja ja -tietoja vai pitäisikö niihin paneutua jo opiskelun alkuvaiheessa? Entä jo työelämässä toimivat? Miten heidän työhyvinvointiaan ja työelämätaitojaan voidaan tukea?

Yhteistyössä